Varstvo osebnih podatkov

V turistični agenciji Pütra d.o.o.se zavedamo pomena varovanja osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izvajanje naših storitev. Da vam lahko pripravimo brezskrbno potovanje, moramo razpolagati z vrsto osebnih podatkov za rezervacije storitev in za skladnost z zakonodajo v državi destinacije. Poleg tega potrebujemo vaše podatke za ažurno obveščanje o potovanju. Pripravili smo vam jasen pregled naše politike zasebnosti tako za uporabnike naše spletne strani, naročnike naših storitev in naročnike naših obvestil po klasični in/ali elektronski pošti.

Vse pridobljene osebne podatke o potnikih zbiramo, hranimo in obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo GDPR in našim pravilnikom. S prijavo na potovanje ali drugim naročilom naše storitve se šteje, da posameznik pristaja na uporabo teh podatkov za izvedbo storitve. Podatki se uporabljajo tudi za zakonite namene trženja, ob izrecno podanem soglasju pa tudi za obveščanje o naši ponudbi po elektronski pošti in/ali klasični pošti.

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hrani in upravlja družba Putra d.o.o., Cvetkova ulica 2 9000 Murska Sobota. Pooblaščena oseba za varovanjem osebnih podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu info@putra.si.

2. Obdelava osebnih podatkov za izvedbo storitve in trženje

Pütra d.o.o.zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi naročila storitve ali prijave na potovanje, na podlagi zakona in zakonitih interesov ter na podlagi osebnega soglasja za pošiljanje obvestil.

Prijava na potovanje ali naročilo druge storitve

Za izvedbo storitev na potovanju potrebujemo vaše ime in priimek, naslov, spol, rojstne podatke in podatke iz osebnega dokumenta (ne velja za enodnevne izlete). V nekaterih primerih zaradi zahtev naših zunanjih partnerjev ali držav destinacije poleg teh potrebujemo še druge podatke, npr. davčno številko, izobrazbo, zaposlitev, pretekla potovanja ipd. (npr. za vizumsko vlogo za nekatere države). Za obveščanje o potovanju, pošiljanje ponudbe in računa ter druga obvestila pred in po opravljeni storitvi potrebujemo tudi vaš kontaktni elektronski naslov in telefonsko številko. Po zakonu smo dolžni za naše storitve izdati račun z vašimi podatki in podatki o izvedeni storitvi, ki smo ga dolžni hraniti deset let.

Obdelava podatkov za trženje in analizo

Vaše podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Med te interese sodi tudi neposredno trženje in kontaktiranje z namenom, da bi izboljšali naše storitve, ali za anketiranje potnikov po potovanju, razen če posameznik temu izrecno nasprotuje. Na tej podlagi tudi hranimo in uporabljamo (anonimizirane) podatke do preteka zakonitega roka za potrebe analize trženja in poslovnega načrtovanja.

Obdelava podatkov na podlagi soglasja posameznika

Na podlagi soglasja pošiljamo elektronsko pošto in naslovljeno pošto vsem, ki so izpolnili naročilo na prejemanje obvestil. Ob prijavi na prejemanje obvestil lahko izberete, na kak način bi jih želeli prejemati. Pri pošiljanju elektronske pošte se hrani tudi zgodovina poslanih sporočil in kliki na povezave v sporočilih. Soglasje lahko kadarkoli umaknete ali spremenite. Če soglasje to vključuje, je lahko povezano tudi s pripravo ponudbe, prilagojene posamezniku, kar seveda zanj ne ustvarja obveznosti.

Obiskovalci spletne strani www.putra.si

Pütra d.o.o. beleži IP naslove omrežij, iz katerih posameznik dostopa na spletno stran www.putra.si. Kot uporabnik spletne strani www.putra.si, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje.

3. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje v tretje države

Osebne podatke posameznikov ne posredujemo tretjim osebam, razen v naslednjih primerih:

  • fizičnim in pravnim osebam, ki so pogodbeni partnerji Pütra d.o.o. in zanjo izvajajo posamezne storitve (npr. partnerske agencije, hoteli, letalske družbe, prevozniki …);
  • državnim organom tretjih držav (konzularni oddelki, …)
  • fizičnim in pravnim osebam, ki so pogodbeni partnerji Pütra d.o.o. in zanjo izvajajo storitve prodaje in trženja (npr. za pošiljanje elektronske pošte)

Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi.

4. Čas hrambe

Pütra d.o.o. lahko podatke iz pogodbenega razmerja z namenom dokazovanja v primeru zahtevkov, ki bi izhajali iz tega razmerja, hrani še pet let po njegovem prenehanju, oziroma do poplačila terjatve. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev družbe Pütra d.o.o., se podatki lahko v potrebnem obsegu obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

5. Pravice posameznikov

Pütra d.o.o. posameznikom v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov omogoča:

  • pravico do dostopa do podatkov;
  • pravico do popravka;
  • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
  • pravico do omejitve obdelave;
  • pravico do prenosljivosti podatkov;
  • pravico do ugovora.

Naročniki na obvestila imajo možnost, da se odjavi od prejemanja sporočil enostavno z enim klikom v nogi prejetega elektronskega sporočila, pošlje elektronsko pošto z odjavo na info@putra.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo. Za odjavo od prejemanja naslovljene pošte nam pošljite elektronsko sporočilo info@putra.si ali pisno po pošti na naš naslov.

6. Pravica do vložitve pritožbe

Vsakdo ima pravico do pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Morebitno pritožbo lahko pošljete na elektronski naslov info@putra.si in po pošti na naslov Pütra d.o.o., Cvetkova ulica 2 9000 Murska Sobota. Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

7. Veljavnost

Politika varovanja osebnih podatkov začne veljati 01.09.2018.

8. Pravno obvestilo

Vse vsebine, objavljene na info@putra.si , so last družbe Pütra d.o.o. Brez dovoljenja podjetja Pütra d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Pütra d.o.o. ni odgovorna za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Pütra d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na info@putra.si

error: Vsebina je zaščitena pred kopiranjem